امروز جمعه 09 خرداد 1399
Friday, 29 May 2020
img1
جلسه مشترك هيأت مديره انجمن:با هیأت مدیره انجمن ناشران آموزشی
img2
جلسه مشترك هيأت مديره انجمن:با جناب آقای دکتر مسعود فیاضی مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
img3
جلسه مشترك هيأت مديره انجمن:با جناب آقای قادر آشنا مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران
img4
نشست مشترك هيأت مديره و كارگروه ترويج مطالعه مفيد:با آقای دکتر ابراهیم حیدری مدیر کل مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت ارشاد
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ثبت نام ناشران عضوانجمن صفحه اصلی
تعداد :  ركورد در یک صفحه  
نتایج جستجوی کتاب : ( تعداد 3)
تست
تست - 50 صفحه - چاپ 0چاپ 0 - 21011 ريال - 987456321-987
سالن: غرفه:
تست
تست - 0 صفحه - چاپ 0چاپ 0 - 3500 ريال -
سالن: غرفه:
تست
اين تست - 104 صفحه - چاپ 0 سال 1313 - 7800 ريال - 9789649588650
سالن: غرفه:
 

مشاهده صفحه 1از 1