امروز پنج(شنبه) 14 فروردين 1399
Thursday, 02 April 2020
img1
جلسه مشترك هيأت مديره انجمن:با هیأت مدیره انجمن ناشران آموزشی
img2
جلشه مشترك هيأت مديره انجمن:با جناب آقای دکتر مسعود فیاضی مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
img3
جلسه مشترك هيأت مديره انجمن:با جناب آقای قادر آشنا مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران
img4
نشست مشترك هيأت مديره و كارگروه ترويج مطالعه مفيد:با آقای دکتر ابراهیم حیدری مدیر کل مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت ارشاد
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ثبت نام ناشران عضوانجمن صفحه اصلی
تعداد :  ركورد در یک صفحه  
نتایج جستجوی کتاب : ( تعداد 26)
نتاتت
مننت - 50 صفحه - چاپ 0چاپ 0 - 21011 ريال - 987456321-987
سالن: غرفه:
قصه‌ي متيو بازينگتون
اندي استنتون - مترجم: رضي هيرمندي - 0 صفحه - چاپ 0چاپ 0 - 6000 ريال -
سالن: غرفه:
خنده‌هاي شكلاتي
محمد رفيع ضيايي - 0 صفحه - چاپ 0چاپ 0 - 3500 ريال -
سالن: غرفه:
خنده‌هاي شكلاتي
عرفان حسن زاده - 0 صفحه - چاپ 0چاپ 0 - 3500 ريال -
سالن: غرفه:
خنده هاي شكلاتي
سياوش شمعداني - 0 صفحه - چاپ 0چاپ 0 - 3500 ريال -
سالن: غرفه:
خنده‌هاي شكلاتي
راهله هژبريان - 0 صفحه - چاپ 0چاپ 0 - 3500 ريال -
سالن: غرفه:
نامه‌هايي به آقا غوله
محمدرضا يوسفي - 0 صفحه - چاپ 0چاپ 0 - 3500 ريال -
سالن: غرفه:
بند رختي كه براي خودش دل داشت
فرهاد حسن زاده - 0 صفحه - چاپ 0چاپ 0 - 3500 ريال -
سالن: غرفه:
كشك‌هاي خفن
احمد اكبرپور - 204 صفحه - چاپ 0چاپ 0 - 8500 ريال -
سالن: غرفه:
بوقلمون را نخوريد
كلود گوتمان - مترجم: شادي جمشيدي - 0 صفحه - چاپ 0چاپ 0 - 5000 ريال -
سالن: غرفه:
 

مشاهده صفحه 1از 3