امروز سه شنبه 08 مهر 1399
Tuesday, 29 September 2020
img1
جلسه مشترك هيأت مديره انجمن:با هیأت مدیره انجمن ناشران آموزشی
img2
جلسه مشترك هيأت مديره انجمن:با جناب آقای دکتر مسعود فیاضی مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
img3
جلسه مشترك هيأت مديره انجمن:با جناب آقای قادر آشنا مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران
img4
نشست مشترك هيأت مديره و كارگروه ترويج مطالعه مفيد:با آقای دکتر ابراهیم حیدری مدیر کل مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت ارشاد
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ثبت نام ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1395/08/26

ناشران كتاب كودك و نوجوان ايران امسال استقبال بسيار خوبي از طرح اهداي كتاب به مناطق كم‌برخوردار داشته است. طرح اهداي كتاب به مناطق كم‌برخوردار چند سالي‌ست كه به وسيله انجمن انجام مي‌شود. امسال 23 ناشر حوزه كتاب كودك و نوجوان در اين طرح شركت كرده‌اند. اين ناشران تاكنون شصت و يك‌هزار و هجده نسخه كتاب به براي اهدا به مناطق نامبرده به دفتر انجمن فرهنگي ناشران كتاب كودك و نوجوان تحويل داده‌اند. ارزش تقريبي اين كتاب‌ها دو ميليارد و پانصد ميليون ريال برآورد شده است. اين كار خداپسندانه ناشران در هفته كتاب جاري كه امروز در روز سوم آن قرار داريم، ادامه دارد و با اعلام آمادگي كه به دفتر انجمن داشته‌اند، ادامه دارد. استقبال از طرح اهداي كتاب ناشران كتاب كودك و نوجوان به مناطق كم‌برخوردار در سال‌هاي گذشته هم با استقبال روبه‌رو شد تا جاييكه انجمن توانست سال گذشته تعداد 200 هزار جلد و دو سال گذشته تعداد 150 هزار نسخه كتاب را از سوي ناشران اين حوزه به مناطق كم‌برخوردار اهدا كند. انجمن اين كتاب‌ها را همچون دو سال گذشته پس از هفته كتاب با كارواني به مناطق موردنظر ارسال مي‌كند. گفتني‌ست هفته كتاب امسال از 24 آبان آغاز شده و تا يكم آذر در كشور برگزار است و انجمن فرهنگي ناشران كتاب كودك و نوجوان ايران در اين هفته برنامه‌هاي متنوعي را اجرا مي‌كند. ا