امروز پنج(شنبه) 23 آبان 1398
Thursday, 14 November 2019
img1
نقد و بررسي سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:بررسی بخش کودک و نوجوان نمایشگاه سی و دوم
img2
نقد و بررسي سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:بررسی بخش کودک و نوجوان نمایشگاه سی و دوم
img3
نقد و بررسي سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:بررسی بخش کودک و نوجوان نمایشگاه سی و دوم
img4
نقد و بررسي سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:بررسی بخش کودک و نوجوان نمایشگاه سی و دوم
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1395/08/26

ناشران كتاب كودك و نوجوان ايران امسال استقبال بسيار خوبي از طرح اهداي كتاب به مناطق كم‌برخوردار داشته است. طرح اهداي كتاب به مناطق كم‌برخوردار چند سالي‌ست كه به وسيله انجمن انجام مي‌شود. امسال 23 ناشر حوزه كتاب كودك و نوجوان در اين طرح شركت كرده‌اند. اين ناشران تاكنون شصت و يك‌هزار و هجده نسخه كتاب به براي اهدا به مناطق نامبرده به دفتر انجمن فرهنگي ناشران كتاب كودك و نوجوان تحويل داده‌اند. ارزش تقريبي اين كتاب‌ها دو ميليارد و پانصد ميليون ريال برآورد شده است. اين كار خداپسندانه ناشران در هفته كتاب جاري كه امروز در روز سوم آن قرار داريم، ادامه دارد و با اعلام آمادگي كه به دفتر انجمن داشته‌اند، ادامه دارد. استقبال از طرح اهداي كتاب ناشران كتاب كودك و نوجوان به مناطق كم‌برخوردار در سال‌هاي گذشته هم با استقبال روبه‌رو شد تا جاييكه انجمن توانست سال گذشته تعداد 200 هزار جلد و دو سال گذشته تعداد 150 هزار نسخه كتاب را از سوي ناشران اين حوزه به مناطق كم‌برخوردار اهدا كند. انجمن اين كتاب‌ها را همچون دو سال گذشته پس از هفته كتاب با كارواني به مناطق موردنظر ارسال مي‌كند. گفتني‌ست هفته كتاب امسال از 24 آبان آغاز شده و تا يكم آذر در كشور برگزار است و انجمن فرهنگي ناشران كتاب كودك و نوجوان ايران در اين هفته برنامه‌هاي متنوعي را اجرا مي‌كند. ا