امروز يك شنبه 31 تير 1397
Sunday, 22 July 2018
img1
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img2
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img3
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img4
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1395/08/22

انجمن فرهنگي ناشران كتاب كودك و نوجوان در طرح كتابگردي 95 حضور فعالي خواهد داشت. ناشران عضو انجمن در طرح كتابگردي كه همچون دو سال پيش به پيشنهاد احمد مسجدجامعي در هفته كتاب در سراسر كشور برگزار خواهد شد، با شور بيشتري در اين طرح شركت خواهند كرد. فراخوان مسجدجامعي، عضو شوراي شهر تهران پيش از اين نيز در سال‌هاي 1393 و1394 در كتاب‌فروشي‌هاي سراسر كشور برگزار شده بود. وي اين طرح را به منظور ترويج فرهنگ كتابخواني و تبعات مثبت آن انجام داده است، و هر سال با شور بيشتري نسبت به سال گذشته انجام مي‌شود. هيئت مديره انجمن فرهنگي ناشران كتاب كودك و نوجوان، امسال از اعضاي خود خواسته است تا حضور پررنگ‌تري در اجراي اين طرح داشته باشند و در كتابفروشي‌هاي خود پذيراي مهمانان كتاب باشند. برخي از كتابفروشي‌هاي بزرگ عضو در انجمن، با دعوت از هنرمندان و اشخاص محبوب جامعه، جذابيت بيشتري براي مخاطبان كتاب در اين هفته ايجاد خواهند كرد. هفته كتاب امسال از 24 آبان تا يكم آذر در كشور برگزار خواهد شد و انجمن فرهنگي ناشران كتاب كودك و نوجوان ايران در اين هفته برنامه‌هاي متنوعي را اجرا خواهد كرد.