امروز دوشنبه 05 فروردين 1398
Monday, 25 March 2019
img1
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img2
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img3
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img4
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1395/08/17

اهداي چهل هزارجلد كتاب از سوي ناشران كودك و نوجوان طي روزهاي اخير ناشران حوزه كودك و نوجوان درحدود 40 هزار جلد كتاب را براي انتقال به مناطق كم‌برخوردار كشور، به انجمن فرهنگي ناشران كتاب كودك و نوجوان اهدا كردند. آمار دقيق اين كتاب‌ها و ناشران اهدا كننده آنها طي روزهاي جاري اعلام خواهد شد. اهداي اين كتاب‌ها طي فراخواني كه انجمن فرهنگي ناشران كتاب كودك و نوجوان طي هفته‌هاي اخير انجام داده، صورت گرفته است. انجمن نامبرده براي سومين سال است كه باني اهداي كتاب به مناظق كم‌برخوردار كشور مي‌شود. انجمن فرهنگي ناشران كتاب كودك و نوجوان، سال گذشته تعداد 200 هزار جلد و دو سال گذشته تعداد 150 هزار جلد كتاب را از سوي ناشران اين حوزه به مناطق كم‌برخوردار اهدا كرده است. اين كتاب‌ها پس از هفته كتاب به اين مناطق ارسال مي‌شود. از اينرو ناشران حوزه كتاب كودك و نوجوان در هفته كتاب نيز فرصت دارند تا در اين كار خداپسندانه شركت كنند. پيش‌بيني مي‌شود كه در روزهاي آينده، تعداد قابل‌توجهي كتاب به آمار ارائه شده، افزوده شود. تمامي اين كتاب‌ها همچون سال‌هاي پيش طي كارواني به مناطق كم‌برخوردار ارسال مي‌شود. گفتني‌ست هفته كتاب امسال از 24 آبان تا يكم آذر در كشور برگزار خواهد شد و انجمن فرهنگي ناشران كتاب كودك و نوجوان ايران در اين هفته برنامه‌هاي متنوعي را اجرا خواهد كرد.