امروز پنج(شنبه) 23 ارديبهشت 1400
Thursday, 13 May 2021
img1
نخستين دوره‌ نگارش و ويرايش متون كودك و نوجوان (برخط):نخستين دوره‌ نگارش و ويرايش متون كودك و نوجوان (برخط)
img2
جلسه مشترك هيأت مديره انجمن:با هیأت مدیره انجمن ناشران آموزشی
img3
جلسه مشترك هيأت مديره انجمن:با جناب آقای دکتر مسعود فیاضی مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
img4
جلسه مشترك هيأت مديره انجمن:با جناب آقای قادر آشنا مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ثبت نام ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1395/08/17

اهداي چهل هزارجلد كتاب از سوي ناشران كودك و نوجوان طي روزهاي اخير ناشران حوزه كودك و نوجوان درحدود 40 هزار جلد كتاب را براي انتقال به مناطق كم‌برخوردار كشور، به انجمن فرهنگي ناشران كتاب كودك و نوجوان اهدا كردند. آمار دقيق اين كتاب‌ها و ناشران اهدا كننده آنها طي روزهاي جاري اعلام خواهد شد. اهداي اين كتاب‌ها طي فراخواني كه انجمن فرهنگي ناشران كتاب كودك و نوجوان طي هفته‌هاي اخير انجام داده، صورت گرفته است. انجمن نامبرده براي سومين سال است كه باني اهداي كتاب به مناظق كم‌برخوردار كشور مي‌شود. انجمن فرهنگي ناشران كتاب كودك و نوجوان، سال گذشته تعداد 200 هزار جلد و دو سال گذشته تعداد 150 هزار جلد كتاب را از سوي ناشران اين حوزه به مناطق كم‌برخوردار اهدا كرده است. اين كتاب‌ها پس از هفته كتاب به اين مناطق ارسال مي‌شود. از اينرو ناشران حوزه كتاب كودك و نوجوان در هفته كتاب نيز فرصت دارند تا در اين كار خداپسندانه شركت كنند. پيش‌بيني مي‌شود كه در روزهاي آينده، تعداد قابل‌توجهي كتاب به آمار ارائه شده، افزوده شود. تمامي اين كتاب‌ها همچون سال‌هاي پيش طي كارواني به مناطق كم‌برخوردار ارسال مي‌شود. گفتني‌ست هفته كتاب امسال از 24 آبان تا يكم آذر در كشور برگزار خواهد شد و انجمن فرهنگي ناشران كتاب كودك و نوجوان ايران در اين هفته برنامه‌هاي متنوعي را اجرا خواهد كرد.