امروز شنبه 31 فروردين 1398
Saturday, 20 April 2019
img1
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img2
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img3
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img4
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

موزون

مدير مسئول : سعيد مادح خاكسار

موزون

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : انقلاب، خيابان 12 فروردين، كوچه بهشت آيين، پلاك 19، طبقه پايين

كد پستي: 1314994711

تلفن : 021 - 66410696

تلفن همراه: 09121504569دورنگار : 66410696

شماره پروانه نشر : 3048

پست الکترونيکي : mowzoonpublishing@yahoo.com