امروز جمعه 15 آذر 1398
Friday, 06 December 2019
img1
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img2
نشست «بحران و برون‌رفت: چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img3
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img4
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

موزون

مدير مسئول : سعيد مادح خاكسار

موزون

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : انقلاب، خيابان 12 فروردين، كوچه بهشت آيين، پلاك 19، طبقه پايين

كد پستي: 1314994711

تلفن : 021 - 66410696

تلفن همراه: 09121504569دورنگار : 66410696

شماره پروانه نشر : 3048

پست الکترونيکي : mowzoonpublishing@yahoo.com