امروز جمعه 15 آذر 1398
Friday, 06 December 2019
img1
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img2
نشست «بحران و برون‌رفت: چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img3
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img4
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

همياران جوان

مدير مسئول : همياران جوان سيدي

همياران جوان

استان - شهرستان : خراسان رضوي - مشهد مقدس

نشاني پستي : مشهد

كد پستي: 9195697471

تلفن : 051 - 37287506

تلفن همراه: 09155035720دورنگار :

شماره پروانه نشر : 7797

پست الکترونيکي : hamyaranj@yahoo.com