امروز جمعه 09 اسفند 1398
Friday, 28 February 2020
img1
جلسه مشترك هيأت مديره انجمن:با هیأت مدیره انجمن ناشران آموزشی
img2
جلشه مشترك هيأت مديره انجمن:با جناب آقای دکتر مسعود فیاضی مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
img3
جلسه مشترك هيأت مديره انجمن:با جناب آقای قادر آشنا مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران
img4
نشست مشترك هيأت مديره و كارگروه ترويج مطالعه مفيد:با آقای دکتر ابراهیم حیدری مدیر کل مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت ارشاد
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ثبت نام ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

همياران جوان

مدير مسئول : همياران جوان سيدي

همياران جوان

استان - شهرستان : خراسان رضوي - مشهد مقدس

نشاني پستي : مشهد

كد پستي: 9195697471

تلفن : 051 - 37287506

تلفن همراه: 09155035720دورنگار :

شماره پروانه نشر : 7797

پست الکترونيکي : hamyaranj@yahoo.com