امروز جمعه 09 اسفند 1398
Friday, 28 February 2020
img1
جلسه مشترك هيأت مديره انجمن:با هیأت مدیره انجمن ناشران آموزشی
img2
جلشه مشترك هيأت مديره انجمن:با جناب آقای دکتر مسعود فیاضی مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی
img3
جلسه مشترك هيأت مديره انجمن:با جناب آقای قادر آشنا مدیرعامل موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران
img4
نشست مشترك هيأت مديره و كارگروه ترويج مطالعه مفيد:با آقای دکتر ابراهیم حیدری مدیر کل مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی وزارت ارشاد
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ثبت نام ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

انديشه قلم

مدير مسئول : حسن رضائي

انديشه قلم

استان - شهرستان : مازندران - ساري

نشاني پستي : ساري ابتداي اميرمازندراني مجتمع صدرا طبقه سوم واحد15

كد پستي: 4816696944

تلفن : 011 - 33271552

تلفن همراه: 09112538711دورنگار : 33271552

شماره پروانه نشر : 8473

پست الکترونيکي : andisheh.ghalam@yahoo.com