امروز شنبه 31 فروردين 1398
Saturday, 20 April 2019
img1
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img2
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img3
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img4
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

انديشه قلم

مدير مسئول : حسن رضائي

انديشه قلم

استان - شهرستان : مازندران - ساري

نشاني پستي : ساري ابتداي اميرمازندراني مجتمع صدرا طبقه سوم واحد15

كد پستي: 4816696944

تلفن : 011 - 33271552

تلفن همراه: 09112538711دورنگار : 33271552

شماره پروانه نشر : 8473

پست الکترونيکي : andisheh.ghalam@yahoo.com