امروز يك شنبه 31 تير 1397
Sunday, 22 July 2018
img1
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img2
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img3
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img4
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

انديشه قلم

مدير مسئول : حسن رضائي

انديشه قلم

استان - شهرستان : مازندران - ساري

نشاني پستي : ساري ابتداي اميرمازندراني مجتمع صدرا طبقه سوم واحد15

كد پستي: 4816696944

تلفن : 011 - 33271552

تلفن همراه: 09112538711دورنگار : 33271552

شماره پروانه نشر : 8473

پست الکترونيکي : andisheh.ghalam@yahoo.com