امروز پنج(شنبه) 03 خرداد 1397
Thursday, 24 May 2018
img1
نهمين جشنواره كتاب برتر كودك و نوجوان:داوران بخش مسابقه طراحی تندیس و پوستر جشنواره
img2
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
img3
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
img4
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

انديشه قلم

مدير مسئول : حسن رضائي

انديشه قلم

استان - شهرستان : مازندران - ساري

نشاني پستي : ساري ابتداي اميرمازندراني مجتمع صدرا طبقه سوم واحد15

كد پستي: 4816696944

تلفن : 011 - 33271552

تلفن همراه: 09112538711دورنگار : 33271552

شماره پروانه نشر : 8473

پست الکترونيکي : andisheh.ghalam@yahoo.com