امروز جمعه 15 آذر 1398
Friday, 06 December 2019
img1
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img2
نشست «بحران و برون‌رفت: چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img3
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img4
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

انديشه قلم

مدير مسئول : حسن رضائي

انديشه قلم

استان - شهرستان : مازندران - ساري

نشاني پستي : ساري ابتداي اميرمازندراني مجتمع صدرا طبقه سوم واحد15

كد پستي: 4816696944

تلفن : 011 - 33271552

تلفن همراه: 09112538711دورنگار : 33271552

شماره پروانه نشر : 8473

پست الکترونيکي : andisheh.ghalam@yahoo.com