امروز پنج(شنبه) 03 خرداد 1397
Thursday, 24 May 2018
img1
نهمين جشنواره كتاب برتر كودك و نوجوان:داوران بخش مسابقه طراحی تندیس و پوستر جشنواره
img2
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
img3
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
img4
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

آرياسگال

مدير مسئول : محمد مهدي درويشي

آرياسگال

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : تهران پارس(جشنواره)-خ زهدي-نبش ميدان والفجر-برخ افرا-بلوك D-واحد 412

كد پستي: 1657612047

تلفن : 021 - 76781078

تلفن همراه: 09122491509دورنگار : 76781078

شماره پروانه نشر : 10575

پست الکترونيکي : golmohammadis@yahoo.com