امروز جمعه 15 آذر 1398
Friday, 06 December 2019
img1
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img2
نشست «بحران و برون‌رفت: چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img3
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img4
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

آرياسگال

مدير مسئول : محمد مهدي درويشي

آرياسگال

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : تهران پارس(جشنواره)-خ زهدي-نبش ميدان والفجر-برخ افرا-بلوك D-واحد 412

كد پستي: 1657612047

تلفن : 021 - 76781078

تلفن همراه: 09122491509دورنگار : 76781078

شماره پروانه نشر : 10575

پست الکترونيکي : golmohammadis@yahoo.com