امروز جمعه 15 آذر 1398
Friday, 06 December 2019
img1
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img2
نشست «بحران و برون‌رفت: چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img3
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img4
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

حباب

مدير مسئول : علي ذوالفقاري يونسي

حباب

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : خ جمهوري خ 12 فروردين جنوبي بعد از4 راه كمال زاده كوچه تيموري پ 12

كد پستي: 1316634431

تلفن : 021 - 66402914

تلفن همراه: 09191879161دورنگار :

شماره پروانه نشر : 7146

پست الکترونيکي : hobab.mohammadzade@yahoo.com