امروز شنبه 31 فروردين 1398
Saturday, 20 April 2019
img1
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img2
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img3
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img4
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

حباب

مدير مسئول : علي ذوالفقاري يونسي

حباب

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : خ جمهوري خ 12 فروردين جنوبي بعد از4 راه كمال زاده كوچه تيموري پ 12

كد پستي: 1316634431

تلفن : 021 - 66402914

تلفن همراه: 09191879161دورنگار :

شماره پروانه نشر : 7146

پست الکترونيکي : hobab.mohammadzade@yahoo.com