امروز سه شنبه 02 بهمن 1397
Tuesday, 22 January 2019
img1
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img2
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img3
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img4
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

ذكر

مدير مسئول : حميدرضا سيدناصري

ذكر

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : تهران خ انقلاب خ فلسطين جنوبي خ محتشم پلاك20طبقه اول غربي

كد پستي: 1315853493

تلفن : 021 - 66410041

تلفن همراه: 09121083473دورنگار : 66468263

شماره پروانه نشر : 115

پست الکترونيکي : zekr_publishery@yahoo.com