امروز سه شنبه 02 بهمن 1397
Tuesday, 22 January 2019
img1
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img2
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img3
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img4
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

دلهام

مدير مسئول : عليرضا شريفي راد

دلهام

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : خ شريعتي - روبروي بهار شيراز - خ مقدم - خ اديبي - ك كشوري - ش 6 - واحد همكف

كد پستي: 1613817911

تلفن : 021 - 66961669

تلفن همراه: 09122107383دورنگار : 66961669

شماره پروانه نشر : 2458

پست الکترونيکي : sharyfyrad@yahoo.com