امروز پنج(شنبه) 06 ارديبهشت 1397
Thursday, 26 April 2018
img1
نهمين جشنواره كتاب برتر كودك و نوجوان:داوران بخش مسابقه طراحی تندیس و پوستر جشنواره
img2
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
img3
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
img4
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

دلهام

مدير مسئول : عليرضا شريفي راد

دلهام

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : خ شريعتي - روبروي بهار شيراز - خ مقدم - خ اديبي - ك كشوري - ش 6 - واحد همكف

كد پستي: 1613817911

تلفن : 021 - 66961669

تلفن همراه: 09122107383دورنگار : 66961669

شماره پروانه نشر : 2458

پست الکترونيکي : sharyfyrad@yahoo.com