امروز جمعه 01 تير 1397
Friday, 22 June 2018
img1
سي و يكمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:انتشارات حدیث نینوا؛ غرفه برتر در بخش ناشران شهرستانی
img2
سي و يكمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:انتشارات زعفران؛ غرفه شایسته تقدیر نمایشگاه سی و یکم
img3
سي و يكمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:انتشارات فاطمی؛ غرفه برتر نمایشگاه سی و یکم
img4
سي و يكمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:نمایشگاه سی و یکم به روایت تصویر
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

دلهام

مدير مسئول : عليرضا شريفي راد

دلهام

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : خ شريعتي - روبروي بهار شيراز - خ مقدم - خ اديبي - ك كشوري - ش 6 - واحد همكف

كد پستي: 1613817911

تلفن : 021 - 66961669

تلفن همراه: 09122107383دورنگار : 66961669

شماره پروانه نشر : 2458

پست الکترونيکي : sharyfyrad@yahoo.com