امروز چهار شنبه 24 مرداد 1397
Wednesday, 15 August 2018
img1
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img2
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img3
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img4
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

دلهام

مدير مسئول : عليرضا شريفي راد

دلهام

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : خ شريعتي - روبروي بهار شيراز - خ مقدم - خ اديبي - ك كشوري - ش 6 - واحد همكف

كد پستي: 1613817911

تلفن : 021 - 66961669

تلفن همراه: 09122107383دورنگار : 66961669

شماره پروانه نشر : 2458

پست الکترونيکي : sharyfyrad@yahoo.com