امروز سه شنبه 02 بهمن 1397
Tuesday, 22 January 2019
img1
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img2
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img3
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img4
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

آميس

مدير مسئول : معصومه جمالي مهر

آميس

استان - شهرستان : اصفهان - اصفهان

نشاني پستي : اصفهان- خ چهار باغ عباسي- مجتمع تجاري چهار باغ- طبقه ي اول- واحد 5

كد پستي: 8144914873

تلفن : 031 - 32235063

تلفن همراه: 09133054553دورنگار :

شماره پروانه نشر : 8208

پست الکترونيکي : amispublished@yahoo.com