امروز چهار شنبه 24 مرداد 1397
Wednesday, 15 August 2018
img1
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img2
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img3
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img4
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

آميس

مدير مسئول : معصومه جمالي مهر

آميس

استان - شهرستان : اصفهان - اصفهان

نشاني پستي : اصفهان- خ چهار باغ عباسي- مجتمع تجاري چهار باغ- طبقه ي اول- واحد 5

كد پستي: 8144914873

تلفن : 031 - 32235063

تلفن همراه: 09133054553دورنگار :

شماره پروانه نشر : 8208

پست الکترونيکي : amispublished@yahoo.com