امروز جمعه 01 تير 1397
Friday, 22 June 2018
img1
سي و يكمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:انتشارات حدیث نینوا؛ غرفه برتر در بخش ناشران شهرستانی
img2
سي و يكمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:انتشارات زعفران؛ غرفه شایسته تقدیر نمایشگاه سی و یکم
img3
سي و يكمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:انتشارات فاطمی؛ غرفه برتر نمایشگاه سی و یکم
img4
سي و يكمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:نمایشگاه سی و یکم به روایت تصویر
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

آميس

مدير مسئول : معصومه جمالي مهر

آميس

استان - شهرستان : اصفهان - اصفهان

نشاني پستي : اصفهان- خ چهار باغ عباسي- مجتمع تجاري چهار باغ- طبقه ي اول- واحد 5

كد پستي: 8144914873

تلفن : 031 - 32235063

تلفن همراه: 09133054553دورنگار :

شماره پروانه نشر : 8208

پست الکترونيکي : amispublished@yahoo.com