امروز يك شنبه 31 تير 1397
Sunday, 22 July 2018
img1
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img2
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img3
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img4
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

پنجره

مدير مسئول : اميررضا ستوده

پنجره

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : انقلاب - خيابان 12 فروردين - بعد از خيابان لبافي نژاد - كوچه مينا - پلاك 22 - طبقه اول

كد پستي: 1314953641

تلفن : 021 - 66416927

تلفن همراه: 09121204572دورنگار : 66403562

شماره پروانه نشر : 1227

پست الکترونيکي : nashr.e.panjere@gmail.com