امروز پنج(شنبه) 06 ارديبهشت 1397
Thursday, 26 April 2018
img1
نهمين جشنواره كتاب برتر كودك و نوجوان:داوران بخش مسابقه طراحی تندیس و پوستر جشنواره
img2
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
img3
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
img4
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

كرانه عشق

مدير مسئول : سيدمصطفي رضوي حائري

كرانه عشق

استان - شهرستان : قم - قم

نشاني پستي : قم- مجتمع ناشران- پلاك215

كد پستي: 5418879623

تلفن : 025 - 37839837

تلفن همراه: 09126517108دورنگار : 37839837

شماره پروانه نشر : 9218

پست الکترونيکي : ramezani1392@yahoo.com