امروز شنبه 27 بهمن 1397
Saturday, 16 February 2019
img1
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img2
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img3
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img4
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

كرانه عشق

مدير مسئول : سيدمصطفي رضوي حائري

كرانه عشق

استان - شهرستان : قم - قم

نشاني پستي : قم- مجتمع ناشران- پلاك215

كد پستي: 5418879623

تلفن : 025 - 37839837

تلفن همراه: 09126517108دورنگار : 37839837

شماره پروانه نشر : 9218

پست الکترونيکي : ramezani1392@yahoo.com