امروز چهار شنبه 24 مرداد 1397
Wednesday, 15 August 2018
img1
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img2
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img3
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img4
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

كرانه عشق

مدير مسئول : سيدمصطفي رضوي حائري

كرانه عشق

استان - شهرستان : قم - قم

نشاني پستي : قم- مجتمع ناشران- پلاك215

كد پستي: 5418879623

تلفن : 025 - 37839837

تلفن همراه: 09126517108دورنگار : 37839837

شماره پروانه نشر : 9218

پست الکترونيکي : ramezani1392@yahoo.com