امروز جمعه 01 تير 1397
Friday, 22 June 2018
img1
سي و يكمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:انتشارات حدیث نینوا؛ غرفه برتر در بخش ناشران شهرستانی
img2
سي و يكمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:انتشارات زعفران؛ غرفه شایسته تقدیر نمایشگاه سی و یکم
img3
سي و يكمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:انتشارات فاطمی؛ غرفه برتر نمایشگاه سی و یکم
img4
سي و يكمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:نمایشگاه سی و یکم به روایت تصویر
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

كرانه عشق

مدير مسئول : سيدمصطفي رضوي حائري

كرانه عشق

استان - شهرستان : قم - قم

نشاني پستي : قم- مجتمع ناشران- پلاك215

كد پستي: 5418879623

تلفن : 025 - 37839837

تلفن همراه: 09126517108دورنگار : 37839837

شماره پروانه نشر : 9218

پست الکترونيکي : ramezani1392@yahoo.com