مهاجر

مدير مسئول : محمد حسن محمدي

مهاجر

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : خ انقلاب خ فخررازي بن بست نيكپور پ 5 ط1

كد پستي: 1314753711

تلفن : 021 - 66952200

تلفن همراه: 09123711558دورنگار : 66410036

شماره پروانه نشر : 2611

پست الکترونيکي : nashr_mohajer@yahoo.com