پيام بهاران

مدير مسئول : حسين زماني وجداني

پيام بهاران

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : خیابان جمهوری، بین سعدی و ظهیرالاسلام، کوچه مظفری، بن بست اول، پلاک 5

كد پستي:

تلفن : 33114275

تلفن همراه:دورنگار :

شماره پروانه نشر : 3998

پست الکترونيکي : info@taketab.ir