صابرين

مدير مسئول : محمدرضا توكل صديقي

صابرين

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : خ فاطمي خ پنچم كوي مرجان پلاك 1

كد پستي: 1415674111

تلفن : 021 - 88968890

تلفن همراه: 09121159469دورنگار : 88976494

شماره پروانه نشر : 220

پست الکترونيکي : saberinpub1@yahoo.com