امروز جمعه 15 آذر 1398
Friday, 06 December 2019
img1
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img2
نشست «بحران و برون‌رفت: چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img3
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img4
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

دلفين آبي

مدير مسئول : فاطمه فوادي شلماني

دلفين آبي

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : تهران خيابان گرگانايستگاه كاشي ها جنب مسجد الجليل پلاك 716 واحد 4

كد پستي: 1614947167

تلفن : 021 - 77596608

تلفن همراه: 09121064174دورنگار : 02177580068

شماره پروانه نشر : 6363

پست الکترونيکي : dolfin1378@yahoo.com