امروز شنبه 31 فروردين 1398
Saturday, 20 April 2019
img1
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img2
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img3
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img4
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

دلفين آبي

مدير مسئول : فاطمه فوادي شلماني

دلفين آبي

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : تهران خيابان گرگانايستگاه كاشي ها جنب مسجد الجليل پلاك 716 واحد 4

كد پستي: 1614947167

تلفن : 021 - 77596608

تلفن همراه: 09121064174دورنگار : 02177580068

شماره پروانه نشر : 6363

پست الکترونيکي : dolfin1378@yahoo.com