امروز پنج(شنبه) 03 خرداد 1397
Thursday, 24 May 2018
img1
نهمين جشنواره كتاب برتر كودك و نوجوان:داوران بخش مسابقه طراحی تندیس و پوستر جشنواره
img2
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
img3
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
img4
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

دلفين آبي

مدير مسئول : فاطمه فوادي شلماني

دلفين آبي

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : تهران خيابان گرگانايستگاه كاشي ها جنب مسجد الجليل پلاك 716 واحد 4

كد پستي: 1614947167

تلفن : 021 - 77596608

تلفن همراه: 09121064174دورنگار : 02177580068

شماره پروانه نشر : 6363

پست الکترونيکي : dolfin1378@yahoo.com