امروز يك شنبه 31 تير 1397
Sunday, 22 July 2018
img1
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img2
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img3
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img4
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

دلفين آبي

مدير مسئول : فاطمه فوادي شلماني

دلفين آبي

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : تهران خيابان گرگانايستگاه كاشي ها جنب مسجد الجليل پلاك 716 واحد 4

كد پستي: 1614947167

تلفن : 021 - 77596608

تلفن همراه: 09121064174دورنگار : 02177580068

شماره پروانه نشر : 6363

پست الکترونيکي : dolfin1378@yahoo.com