طلايي

مدير مسئول : كاظم طلايي

طلايي

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : تهران خيابان طالقاني خيابان سرپرست جنوبي كوچه پارس پ11

كد پستي: 1416893571

تلفن : 021 - 66483066

تلفن همراه: 09126016419دورنگار : 66415233

شماره پروانه نشر : 7339

پست الکترونيکي : nashre.talaee@gmail.com