امروز يك شنبه 31 تير 1397
Sunday, 22 July 2018
img1
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img2
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img3
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img4
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

آدرينا

مدير مسئول : مجتبي زمان

آدرينا

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : تهرانپارس بين دوم وسوم خ 182 شرقي پ 115

كد پستي: 1655814366

تلفن : 021 - 77709250

تلفن همراه: 09122587327دورنگار :

شماره پروانه نشر : 10896

پست الکترونيکي : adrina.zaman@gmail.com