امروز پنج(شنبه) 03 خرداد 1397
Thursday, 24 May 2018
img1
نهمين جشنواره كتاب برتر كودك و نوجوان:داوران بخش مسابقه طراحی تندیس و پوستر جشنواره
img2
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
img3
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
img4
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

آدرينا

مدير مسئول : مجتبي زمان

آدرينا

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : تهرانپارس بين دوم وسوم خ 182 شرقي پ 115

كد پستي: 1655814366

تلفن : 021 - 77709250

تلفن همراه: 09122587327دورنگار :

شماره پروانه نشر : 10896

پست الکترونيکي : adrina.zaman@gmail.com