امروز شنبه 31 فروردين 1398
Saturday, 20 April 2019
img1
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img2
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img3
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img4
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

آدرينا

مدير مسئول : مجتبي زمان

آدرينا

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : تهرانپارس بين دوم وسوم خ 182 شرقي پ 115

كد پستي: 1655814366

تلفن : 021 - 77709250

تلفن همراه: 09122587327دورنگار :

شماره پروانه نشر : 10896

پست الکترونيکي : adrina.zaman@gmail.com