امروز جمعه 15 آذر 1398
Friday, 06 December 2019
img1
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img2
نشست «بحران و برون‌رفت: چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img3
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img4
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

آدرينا

مدير مسئول : مجتبي زمان

آدرينا

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : تهرانپارس بين دوم وسوم خ 182 شرقي پ 115

كد پستي: 1655814366

تلفن : 021 - 77709250

تلفن همراه: 09122587327دورنگار :

شماره پروانه نشر : 10896

پست الکترونيکي : adrina.zaman@gmail.com