مبتكران

مدير مسئول : يحيي دهقاني

مبتكران

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : تهران-خيابان فخررازي-خيابان وحيد نظري شرقي-پلاك 59

كد پستي: 1314764963

تلفن : 021 - 61094108

تلفن همراه: 09125832375دورنگار : 61094155

شماره پروانه نشر : 167

پست الکترونيکي : javadbateni313@yahoo.com