پيدايش

مدير مسئول : محسن طائب

پيدايش

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : خيابان انقلاب خيابان فخررازي خيابان ژاندارمري غربي پلاك 86

كد پستي: 1314733961

تلفن : 021 - 66970270

تلفن همراه: 09121302157دورنگار : 66401514

شماره پروانه نشر : 513

پست الکترونيکي : nashr.peydayesh@gmail.com