جابيرو

مدير مسئول : سيامك ذوالفقاريان

جابيرو

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : تهران، بزرگراه لشگرك، ابتداي خيابان سوهاني، برجهاي مرواريد، برج A، طبقه 5

كد پستي: 1955847934

تلفن : 021 - 88831304

تلفن همراه: 09397251257دورنگار :

شماره پروانه نشر : 12304

پست الکترونيکي : nashr.jabiru@gmail.com