امروز جمعه 15 آذر 1398
Friday, 06 December 2019
img1
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img2
نشست «بحران و برون‌رفت: چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img3
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img4
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

مهرافروز

مدير مسئول : ميترا دبيري

مهرافروز

استان - شهرستان : اصفهان - اصفهان

نشاني پستي : چهارباغ بالا، كوچه كاويان، پلاك 6

كد پستي: 8173985691

تلفن : 031 - 36205804

تلفن همراه: 09133092754دورنگار : 36205804

شماره پروانه نشر : 6651

پست الکترونيکي : mehrafrouz_pub@yahoo.com