امروز شنبه 31 فروردين 1398
Saturday, 20 April 2019
img1
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img2
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img3
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img4
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

مهرافروز

مدير مسئول : ميترا دبيري

مهرافروز

استان - شهرستان : اصفهان - اصفهان

نشاني پستي : چهارباغ بالا، كوچه كاويان، پلاك 6

كد پستي: 8173985691

تلفن : 031 - 36205804

تلفن همراه: 09133092754دورنگار : 36205804

شماره پروانه نشر : 6651

پست الکترونيکي : mehrafrouz_pub@yahoo.com