امروز پنج(شنبه) 03 خرداد 1397
Thursday, 24 May 2018
img1
نهمين جشنواره كتاب برتر كودك و نوجوان:داوران بخش مسابقه طراحی تندیس و پوستر جشنواره
img2
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
img3
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
img4
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

مهرافروز

مدير مسئول : ميترا دبيري

مهرافروز

استان - شهرستان : اصفهان - اصفهان

نشاني پستي : چهارباغ بالا، كوچه كاويان، پلاك 6

كد پستي: 8173985691

تلفن : 031 - 36205804

تلفن همراه: 09133092754دورنگار : 36205804

شماره پروانه نشر : 6651

پست الکترونيکي : mehrafrouz_pub@yahoo.com