نگارينه

مدير مسئول : منصور جام شير

نگارينه

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : ميدان هفت تير، كوي نظامي، شماره 25، واحد يك

كد پستي: 1575635911

تلفن : 021 - 88310071

تلفن همراه: 09121232394دورنگار : 88307278

شماره پروانه نشر : 3208

پست الکترونيکي : negarineh@ymail.com