امروز پنج(شنبه) 03 خرداد 1397
Thursday, 24 May 2018
img1
نهمين جشنواره كتاب برتر كودك و نوجوان:داوران بخش مسابقه طراحی تندیس و پوستر جشنواره
img2
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
img3
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
img4
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

ريواس

مدير مسئول : زهرا فلاح

ريواس

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : ميدان راه آهن-خ بهداري-ك مطلب كيان-پ11-ط همكف

كد پستي: 1418884145

تلفن : 021 - 66915918

تلفن همراه: 09355703642دورنگار :

شماره پروانه نشر : 11762

پست الکترونيکي : rivas_pub@yahoo.com