امروز جمعه 15 آذر 1398
Friday, 06 December 2019
img1
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img2
نشست «بحران و برون‌رفت: چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img3
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img4
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

ريواس

مدير مسئول : زهرا فلاح

ريواس

استان - شهرستان : تهران - تهران

نشاني پستي : ميدان راه آهن-خ بهداري-ك مطلب كيان-پ11-ط همكف

كد پستي: 1418884145

تلفن : 021 - 66915918

تلفن همراه: 09355703642دورنگار :

شماره پروانه نشر : 11762

پست الکترونيکي : rivas_pub@yahoo.com