امروز پنج(شنبه) 21 آذر 1398
Thursday, 12 December 2019
img1
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img2
نشست «بحران و برون‌رفت: چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img3
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img4
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1397/09/10

همايش

"نمايشگاه فرانكفورت: تجربيات و دستاوردهاي آن براي نشر ايران" روز چهارشنبه مورخ 97/09/14 از ساعت 14:30 الي 16:30 در دفتر انجمن


مهم: با توجه به ظرفيت محدود، شركت در همايش فقط با ثبت نام امكان پذير مي باشد
جهت ثبت نام با شماره 7-88918836 تماس حاصل فرماييد.