امروز دوشنبه 31 تير 1398
Monday, 22 July 2019
img1
نقد و بررسي سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:بررسی بخش کودک و نوجوان نمایشگاه سی و دوم
img2
نقد و بررسي سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:بررسی بخش کودک و نوجوان نمایشگاه سی و دوم
img3
نقد و بررسي سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:بررسی بخش کودک و نوجوان نمایشگاه سی و دوم
img4
نقد و بررسي سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:بررسی بخش کودک و نوجوان نمایشگاه سی و دوم
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1397/04/12

از اعضاي محترم موسسه انجمن فرهنگي ناشران كتاب كودك و نوجوان دعوت مي شود در مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول در روز چهار شنبه مورخ 27/04/1397 رأس ساعت 19 كه در محل قانوني انجمن به نشاني تهران ، خ كريم خان زند ، خ حافظ جنوبي ، ك هورچهر ، پ 13 ( 11 قديم ) واحد 1 و 2 تشكيل مي شود جهت بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص موارد ذيل حضور بهم رسانيد.

دستور جلسه :
1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني
2- بررسي و تصويب ترازنامه و صورت سود و زيان سال مالي منتهي به 29/12/1396
3- انتخاب بازرس
4- انتخاب روز نامه كثيرالانتشار

از اعضاي محترم انجمن درخواست مي شود در صورت تمايل آمادگي خود را براي كانديدا شدن در انتخابات بازرس تا روز20/04/1397 كتباً به دفتر انجمن اعلام نمايند.

درضمن مستدعي است در صورت عدم امكان حضور، نماينده قانوني خود را تا تاريخ 15/04/1397 به دفتر انجمن معرفي فرماييد.