امروز شنبه 27 بهمن 1397
Saturday, 16 February 2019
img1
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img2
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img3
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img4
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1397/01/30

بدين‌وسيله به اطلاع متقاضيان غرفه در سي و يكمين نمايشگاه كتاب تهران كه تصاوير مدير، متصدي و غرفه داران خود را در سايت بارگذاري ننموده‌اند مي‌رساند، تا پايان وقت اداري روز شنبه (اول ارديبهشت) فرصت دارند نسبت به بارگذاري تصاوير اقدام نمايند. در غير اين صورت برايشان كارت ورود به نمايشگاه صادر نمي‌شود .
يادآور مي‌شود عكس مي‌بايست مطابق فرمت مشخص‌شده بارگذاري شود و از بارگذاري تصوير كارت ملي به‌ جاي تصوير فرد پرهيز شود.