امروز پنج(شنبه) 03 خرداد 1397
Thursday, 24 May 2018
img1
نهمين جشنواره كتاب برتر كودك و نوجوان:داوران بخش مسابقه طراحی تندیس و پوستر جشنواره
img2
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
img3
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
img4
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1396/12/22

بدين وسيله به اطلاع مي رساند با موافقت معاونت اجرايي نمايشگاه، ثبت‌نام ناشران داخلي براي سي و يكمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران تا پايان روز پنجشنبه (٢٤ اسفند ماه) تمديد شد.
اين آخرين فرصت براي ناشران داخلي جهت ثبت نام است و اين زمان به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد.

لازم به ذكر است ناشراني كه به طور ناقص ثبت نام كرده اند، مي توانند در اين مدت مراحل ثبت نام را تكميل كنند. همچنين آن دسته از ناشراني كه تعداد كتابهاي آنها زير حد نصاب است، بايد ثبت نام خود را حذف و از مسير ثبت نام موقت در سامانه ثبت نام كنند.