امروز پنج(شنبه) 25 مرداد 1397
Thursday, 16 August 2018
img1
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img2
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img3
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img4
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1396/12/22

بدين وسيله به اطلاع مي رساند با موافقت معاونت اجرايي نمايشگاه، ثبت‌نام ناشران داخلي براي سي و يكمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران تا پايان روز پنجشنبه (٢٤ اسفند ماه) تمديد شد.
اين آخرين فرصت براي ناشران داخلي جهت ثبت نام است و اين زمان به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد.

لازم به ذكر است ناشراني كه به طور ناقص ثبت نام كرده اند، مي توانند در اين مدت مراحل ثبت نام را تكميل كنند. همچنين آن دسته از ناشراني كه تعداد كتابهاي آنها زير حد نصاب است، بايد ثبت نام خود را حذف و از مسير ثبت نام موقت در سامانه ثبت نام كنند.