امروز يك شنبه 30 تير 1398
Sunday, 21 July 2019
img1
نقد و بررسي سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:بررسی بخش کودک و نوجوان نمایشگاه سی و دوم
img2
نقد و بررسي سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:بررسی بخش کودک و نوجوان نمایشگاه سی و دوم
img3
نقد و بررسي سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:بررسی بخش کودک و نوجوان نمایشگاه سی و دوم
img4
نقد و بررسي سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:بررسی بخش کودک و نوجوان نمایشگاه سی و دوم
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1397/02/08

به اطلاع ناشران كتاب كودك و نوجوان شركت كننده در سي و يكمين نمايشگاه كتاب تهران مي رساند مطابق تبصره ۶ ماده ۵ دستورالعمل انضباطي، كليه ناشران ملزم به نگهداري فهرست كتابهاي قابل عرضه خود و نمايندگي هايشان در مدت نمايشگاه كه به امضا و مهر بخش رسيده باشد در تمامي ساعات نمايشگاه و در غرفه براي ارائه به ناظران مي باشند. (تاييد و مهر كردن فهرست كتابها در روز اول نمايشگاه توسط مديريت سالن صورت خواهد گرفت.)