امروز يك شنبه 31 تير 1397
Sunday, 22 July 2018
img1
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img2
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img3
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img4
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1397/02/08

به اطلاع ناشران كتاب كودك و نوجوان شركت كننده در سي و يكمين نمايشگاه كتاب تهران مي رساند مطابق تبصره ۶ ماده ۵ دستورالعمل انضباطي، كليه ناشران ملزم به نگهداري فهرست كتابهاي قابل عرضه خود و نمايندگي هايشان در مدت نمايشگاه كه به امضا و مهر بخش رسيده باشد در تمامي ساعات نمايشگاه و در غرفه براي ارائه به ناظران مي باشند. (تاييد و مهر كردن فهرست كتابها در روز اول نمايشگاه توسط مديريت سالن صورت خواهد گرفت.)