امروز دوشنبه 31 تير 1398
Monday, 22 July 2019
img1
نقد و بررسي سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:بررسی بخش کودک و نوجوان نمایشگاه سی و دوم
img2
نقد و بررسي سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:بررسی بخش کودک و نوجوان نمایشگاه سی و دوم
img3
نقد و بررسي سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:بررسی بخش کودک و نوجوان نمایشگاه سی و دوم
img4
نقد و بررسي سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:بررسی بخش کودک و نوجوان نمایشگاه سی و دوم
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1397/02/05

اطلاعيه شمارۀ ۶

قابل توجه ناشران محترم
در پي انتقال محل نمايشگاه بين¬المللي سي و يكم از شهر آفتاب به مصلي امام خميني (ره)، تغييراتي در متراژ و جانمايي بوجود آمد:
ـ سال گذشته در شهر آفتاب متراژ ۶۴۷۴ متر مفيد به بخش كودك و نوجوان اختصاص يافت.
ـ در سال جاري فضاي حدود ۱۰۰۰ متر كمتر از سال گذشته در اختيار بخش كودك و نوجوان قرار گرفت.
ـ متراژ كل مورد درخواست ناشران ۱۱۴۱۹ متر تا پايان زمان ثبت نام مي¬باشد.
ـ به منظور بهره¬گيري هر چه مناسب¬تر از فضاي موجود جهت مشاركت حداكثري ناشران درخواست¬كننده، ناشراني كه تعداد عناوين¬شان نسبت به سال گذشته زياد تغيير نكرده، متراژ آنان تا ۳۰٪ كمتر خواهد شد.

بخش كودك و نوجوان:
۱) سالن رواق شرقي
۲) چادرهايي در بالكن رواق شرقي
۳) چادري در صحن روبروي رواق شرقي