امروز پنج(شنبه) 03 خرداد 1397
Thursday, 24 May 2018
img1
نهمين جشنواره كتاب برتر كودك و نوجوان:داوران بخش مسابقه طراحی تندیس و پوستر جشنواره
img2
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
img3
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
img4
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1396/12/05

كتاب هاي اهدايي 27 ناشر عضو انجمن فرهنگي ناشران كتاب كودك و نوجوان و 7 ناشر ديگر و پخش گسترش امروز 5 اسفند ماه 1396در قالب "طرح اهداي 110هزار جلد كتاب" به نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور تحويل خواهند شد.

نهاد كتابخانه ها اين كتاب ها را همانند 3 سال قبل در كتابخانه هاي روستايي و مناطق كم برخوردار توزيع خواهند كرد. منصور جام شير رئيس كارگروه هفته كتاب انجمن فرهنگي ناشران كتاب كودك و نوجوان اعلام كرد:

* يكي از برنامه هاي مهم انجمن كه از سال 1393كليد خورد، طرح اهداي 110 هزار جلد كتاب به نيت نام نامي اميرالمومنين حضرت علي (ع) به مناطق روستايي كم برخوردار كشور است. در قالب اين طرح، هر ساله بيش از 110 هزار جلد كتاب از سوي ناشران عضو انجمن و ديگر ناشران علاقمند اهدا شده به گونه اي كه ظرف 4 سال اخير در مجموع بيش از 550 هزار جلد كتاب و به بهاي بيش از 18 ميليارد ريال در اختيار نهاد كتابخانه ها قرار گرفته است..

شايان ذكر است انجمن فرهنگي ناشران كتاب كودك و نوجوان ـ كه قديمي ترين سازمان مردم نهاد در حوزه كتاب و نشر با 28 سال سابقه فعاليت محسوب مي شود ـ هماره اقدامات خيرخواهانه فرهنگي را در صدر فعاليت هاي خود قرار داده است كه اعضاي آن و ديگر علاقمندان ، در حد امكانات خود در آن مشاركت مي كنند.