امروز شنبه 31 فروردين 1398
Saturday, 20 April 2019
img1
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img2
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img3
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img4
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1398/01/18

قابل توجه ناشران كودك و نوجوان
بهره گيري از كپسول خاموش كننده پودري 6 كيلوگرمي با نشان استاندارد و همچنين داشتن پالت براي سالن هاي فضاي باز در غرفه ها ضروري مي باشد (در صورت نفوذ آب از كف به داخل سالن و آسيب ديدگي كتاب، مسئوليت به عهده غرفه داران مي باشد و ستاد هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد.)