امروز جمعه 01 آذر 1398
Friday, 22 November 2019
img1
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img2
نشست «بحران و برون‌رفت: چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img3
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img4
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1398/01/15

با عنايت به جانمايي بخش كودك و نوجوان سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در طبقه يك رواق شرقي مصلي و با توجه به فضاي موجود، سقف محل ياد شده و به منظور گردش مناسب هوا، چنانچه ناشري برنامه اي براي ساخت غرفه به صورت خودساز دارد به اطلاع مي رساند حداكثر ارتفاع براي غرفه خودساز در اين محل 2/30 سانتي متر مي باشد.