امروز دوشنبه 22 مهر 1398
Monday, 14 October 2019
img1
نقد و بررسي سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:بررسی بخش کودک و نوجوان نمایشگاه سی و دوم
img2
نقد و بررسي سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:بررسی بخش کودک و نوجوان نمایشگاه سی و دوم
img3
نقد و بررسي سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:بررسی بخش کودک و نوجوان نمایشگاه سی و دوم
img4
نقد و بررسي سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:بررسی بخش کودک و نوجوان نمایشگاه سی و دوم
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1398/01/15

با عنايت به جانمايي بخش كودك و نوجوان سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در طبقه يك رواق شرقي مصلي و با توجه به فضاي موجود، سقف محل ياد شده و به منظور گردش مناسب هوا، چنانچه ناشري برنامه اي براي ساخت غرفه به صورت خودساز دارد به اطلاع مي رساند حداكثر ارتفاع براي غرفه خودساز در اين محل 2/30 سانتي متر مي باشد.