امروز شنبه 31 فروردين 1398
Saturday, 20 April 2019
img1
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img2
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img3
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img4
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1398/01/15

با عنايت به جانمايي بخش كودك و نوجوان سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران در طبقه يك رواق شرقي مصلي و با توجه به فضاي موجود، سقف محل ياد شده و به منظور گردش مناسب هوا، چنانچه ناشري برنامه اي براي ساخت غرفه به صورت خودساز دارد به اطلاع مي رساند حداكثر ارتفاع براي غرفه خودساز در اين محل 2/30 سانتي متر مي باشد.