جلسه سوم و چهارم دوره عملي كارگاه تخصصي ويرايش متون كودكانه

برگزاري جلسات عملي كارگاه تخصصي ويرايش متون كودكانه
جلسه سوم و چهارم

مدرس: آقاي شهرام رجب‌زاده

استاد مدعو: خانم مژگان كلهر

عنوان درس: چگونگي ويرايش متن هاي داستاني(كودك و نوجوان)

زمان: سه‌شنبه مورخ 1401/09/29

ساعت 15 تا 19