امروز چهار شنبه 05 تير 1398
Wednesday, 26 June 2019
img1
نقد و بررسي سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:بررسی بخش کودک و نوجوان نمایشگاه سی و دوم
img2
نقد و بررسي سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:بررسی بخش کودک و نوجوان نمایشگاه سی و دوم
img3
نقد و بررسي سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:بررسی بخش کودک و نوجوان نمایشگاه سی و دوم
img4
نقد و بررسي سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران:بررسی بخش کودک و نوجوان نمایشگاه سی و دوم
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1397/04/12

بدينوسيله از كليه اعضاء محترم شركت تعاوني دعوت مي شود تا در مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول كه راس ساعت 17 روزچهارشنبه مورخ 27/4/97در محل دفتر قانوني شركت واقع در تهران خيابان كريمخان زند- خيابان حافظ جنوبي –كوچه هورچهر- پلاك 13 ( 11 قديم ) واحد 1 و 2 تشكيل مي گردد حضور بهم رسانيد.

توجه : درصورتيكه هر يك از اعضاء نتوانند در مجمع عمومي فوق حضور يابند مي توانند استفاده از حق خود را براي حضور و اعمال راي در مجمع عمومي به يك نماينده تام الاختيار واگذار كنند . تعداد آراء وكالتي هر عضو حداكثر سه راي و هر شخص غير عضو تنها يك راي خواهد بود ، لازم به ذكر است تائيد نماينده تام الاختيار با اعضاي هيئت مديره تعاوني خواهد بود . بدين منظور عضو متقاضي اعطاي نمايندگي بايد حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 26/4/97 بهمراه نماينده خود و با در دست داشتن مدرك مويد عضويت در تعاوني و كارت شناسايي معتبر در محل دفتر شركت تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت طرفين (عضويت متقاضي و اهليت نماينده) ، برگه نمايندگي مربوط توسط مقام مذكور تاييد تا برگه ورود به مجمع عمومي براي نماينده صادر گردد.
ضمناً يادآوري مي شود اين مجمع با حضور اكثريت اعضاء ( نصف + 1) رسميت مي يابد و تصميماتي كه در آن اتخاذ مي شود براي كليه اعضاء ( اعم از غائب و مخالف و حاضر ) نافذ و معتبر خواهد بود .

دستور جلسه :
-استماع گزارش هيئت مديره و بازرس/ بازرسان
-رسيدگي واتخاذ تصميم درخصوص صورتهاي مالي منتهي به سال 96 ونحوه تقسيم سود وذخاير و بودجه سال جاري
- انتخاب بازرس
- گزارش تغييرات اعضاء و سرمايه وتصويب آن
-انتخاب روزنامه كثيرالانتشار

*داوطلبان تصدي سمتهاي بازرسي به موجب ماده (9) دستور العمل موظفند حداكثر ظرف يكهفته از انتشار آگهي دعوت فرم داوطلبي را تكميل و تحويل دفتر تعاوني نمايند.