امروز جمعه 15 آذر 1398
Friday, 06 December 2019
img1
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img2
نشست «بحران و برون‌رفت: چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img3
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
img4
نشست «بحران و برون‌رفت:چالش‌هاي امروز نشر كتاب كودك و نوجوان»
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1398/05/16

هيأت مديره جديد انجمن فرهنگي ناشران كتاب كودك و نوجوان انتخاب شد:رئيس هيأت مديره: عبدالعظيم فريدون (مدير مسئول انتشارات محراب قلم)


نائب رئيس هيأت مديره: محسن طائب (مدير مسئول انتشارات پيدايش)


دبير و عضو هيأت مديره و مدير مسئول اجرايي: فتح اله فروغي (مدير مسئول انتشارات شورا)عضو هيأت مديره: محمدتقي حق بين (مدير مسئول انتشارات آواز جنوب)
عضو هيأت مديره: محمدحسن محمدي (مدير مسئول انتشارات مهاجر)بازرس: محمدمجري سازان طوسي (مدير مسئول انتشارات سازوكار)عضو علي البدل: نيلوفر تيموريان (مدير مسئول انتشارات ايران بان)


عضو علي البدل: مرجان حجازي فر (مدير مسئول انتشارات رازبارش)