امروز پنج(شنبه) 25 مرداد 1397
Thursday, 16 August 2018
img1
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img2
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img3
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img4
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1397/01/30

بدين‌وسيله به اطلاع متقاضيان غرفه در سي و يكمين نمايشگاه كتاب تهران كه تصاوير مدير، متصدي و غرفه داران خود را در سايت بارگذاري ننموده‌اند مي‌رساند، تا پايان وقت اداري روز شنبه (اول ارديبهشت) فرصت دارند نسبت به بارگذاري تصاوير اقدام نمايند. در غير اين صورت برايشان كارت ورود به نمايشگاه صادر نمي‌شود .
يادآور مي‌شود عكس مي‌بايست مطابق فرمت مشخص‌شده بارگذاري شود و از بارگذاري تصوير كارت ملي به‌ جاي تصوير فرد پرهيز شود.