امروز پنج(شنبه) 03 خرداد 1397
Thursday, 24 May 2018
img1
نهمين جشنواره كتاب برتر كودك و نوجوان:داوران بخش مسابقه طراحی تندیس و پوستر جشنواره
img2
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
img3
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
img4
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1397/01/30

بدين‌وسيله به اطلاع متقاضيان غرفه در سي و يكمين نمايشگاه كتاب تهران كه تصاوير مدير، متصدي و غرفه داران خود را در سايت بارگذاري ننموده‌اند مي‌رساند، تا پايان وقت اداري روز شنبه (اول ارديبهشت) فرصت دارند نسبت به بارگذاري تصاوير اقدام نمايند. در غير اين صورت برايشان كارت ورود به نمايشگاه صادر نمي‌شود .
يادآور مي‌شود عكس مي‌بايست مطابق فرمت مشخص‌شده بارگذاري شود و از بارگذاري تصوير كارت ملي به‌ جاي تصوير فرد پرهيز شود.