امروز پنج(شنبه) 25 مرداد 1397
Thursday, 16 August 2018
img1
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img2
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img3
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img4
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1397/01/23

ناشران محترمي كه تمايل به برگزاري نشست هاي مرتبط با حوزۀ نشر يا رونمايي كتاب دارند، درخواست خود را جهت ارائه به كميتۀ علمي و فرهنگي در اسرع وقت به دفتر انجمن فرهنگي ناشران كتاب كودك و نوجوان ارسال نمايند.


تلفن تماس: ۷ و ۸۸۹۱۸۸۳۶- ۰۲۱
فكس: ۸۸۹۱۸۸۳۸-۰۲۱

ايميل: info@cacbp.ir