امروز سه شنبه 02 بهمن 1397
Tuesday, 22 January 2019
img1
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img2
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img3
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img4
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1396/12/22

بدين وسيله به اطلاع مي رساند با موافقت معاونت اجرايي نمايشگاه، ثبت‌نام ناشران داخلي براي سي و يكمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران تا پايان روز پنجشنبه (٢٤ اسفند ماه) تمديد شد.
اين آخرين فرصت براي ناشران داخلي جهت ثبت نام است و اين زمان به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد.

لازم به ذكر است ناشراني كه به طور ناقص ثبت نام كرده اند، مي توانند در اين مدت مراحل ثبت نام را تكميل كنند. همچنين آن دسته از ناشراني كه تعداد كتابهاي آنها زير حد نصاب است، بايد ثبت نام خود را حذف و از مسير ثبت نام موقت در سامانه ثبت نام كنند.