امروز شنبه 31 فروردين 1398
Saturday, 20 April 2019
img1
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img2
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img3
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img4
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1397/02/08

به اطلاع ناشران كتاب كودك و نوجوان شركت كننده در سي و يكمين نمايشگاه كتاب تهران مي رساند مطابق تبصره ۶ ماده ۵ دستورالعمل انضباطي، كليه ناشران ملزم به نگهداري فهرست كتابهاي قابل عرضه خود و نمايندگي هايشان در مدت نمايشگاه كه به امضا و مهر بخش رسيده باشد در تمامي ساعات نمايشگاه و در غرفه براي ارائه به ناظران مي باشند. (تاييد و مهر كردن فهرست كتابها در روز اول نمايشگاه توسط مديريت سالن صورت خواهد گرفت.)