امروز پنج(شنبه) 03 خرداد 1397
Thursday, 24 May 2018
img1
نهمين جشنواره كتاب برتر كودك و نوجوان:داوران بخش مسابقه طراحی تندیس و پوستر جشنواره
img2
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
img3
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
img4
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1397/02/08

به اطلاع ناشران كتاب كودك و نوجوان شركت كننده در سي و يكمين نمايشگاه كتاب تهران مي رساند مطابق تبصره ۶ ماده ۵ دستورالعمل انضباطي، كليه ناشران ملزم به نگهداري فهرست كتابهاي قابل عرضه خود و نمايندگي هايشان در مدت نمايشگاه كه به امضا و مهر بخش رسيده باشد در تمامي ساعات نمايشگاه و در غرفه براي ارائه به ناظران مي باشند. (تاييد و مهر كردن فهرست كتابها در روز اول نمايشگاه توسط مديريت سالن صورت خواهد گرفت.)