امروز پنج(شنبه) 03 خرداد 1397
Thursday, 24 May 2018
img1
نهمين جشنواره كتاب برتر كودك و نوجوان:داوران بخش مسابقه طراحی تندیس و پوستر جشنواره
img2
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
img3
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
img4
پوسترهاي منتخب بخش مسابقه:نهمین دوره جشنواره کتاب برتر
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1397/02/01

ناشران محترمي كه به هر دليل عكس اداري خود و يا غرفه داران خود را در سامانه ثبت نام ثبت بارگذاري نكرده اند و يا عكسي به غير از عكس اداري( كارت ملي و ...) بارگذاري نموده اند فقط تا پايان وقت اداري امروز شنبه مورخ 97/2/01 فرصت اصلاح در سامانه ثبت نام را دارند، در غير اينصورت كارت شناسايي براي اين افراد صادر نمي گردد.