امروز پنج(شنبه) 25 مرداد 1397
Thursday, 16 August 2018
img1
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img2
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img3
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
img4
كلاس هاي آموزش ويراستاري انجمن صنفي ويراستاران:در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1397/02/01

ناشران محترمي كه به هر دليل عكس اداري خود و يا غرفه داران خود را در سامانه ثبت نام ثبت بارگذاري نكرده اند و يا عكسي به غير از عكس اداري( كارت ملي و ...) بارگذاري نموده اند فقط تا پايان وقت اداري امروز شنبه مورخ 97/2/01 فرصت اصلاح در سامانه ثبت نام را دارند، در غير اينصورت كارت شناسايي براي اين افراد صادر نمي گردد.