امروز سه شنبه 02 بهمن 1397
Tuesday, 22 January 2019
img1
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img2
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img3
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
img4
همايش بازاريابي و فروش:راه های استفاده از بازار گسترده دیجیتال برای فروش کتاب با آپ اینستاگرام
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ناشران غیرعضو ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1397/02/01

ناشران محترمي كه به هر دليل عكس اداري خود و يا غرفه داران خود را در سامانه ثبت نام ثبت بارگذاري نكرده اند و يا عكسي به غير از عكس اداري( كارت ملي و ...) بارگذاري نموده اند فقط تا پايان وقت اداري امروز شنبه مورخ 97/2/01 فرصت اصلاح در سامانه ثبت نام را دارند، در غير اينصورت كارت شناسايي براي اين افراد صادر نمي گردد.